Hälsoundersökning

Prima Hälsa tillhandahåller hälsokontroller för privatpersoner och för företag som önskar förebyggande hälsovård och sjukvårdskontakt för sina anställda.  Prima Hälsa erbjuder hälsovård som i många fall överensstämmer med traditionell företagshälsovård, även om ingen företagsläkare är knuten till verksamheten. 

Här är viktigt att varje arbetsgivare själva kontrollerar lagstadgat krav på utformningen av företagshälsovård för sina anställda, så att den hälsovård som här erbjuds är tillräcklig, eller att den i förekommande fall kompletteras, eller att efterfrågad företagshälsovård helt flyttas till annan vårdgivare.

Önskas Första Hjälpen- och/eller Hjärt-Lung-Räddnings-utbildning av personalen, Första Hjälpen-material såsom ögondusch, förband etc, eller införskaffande av en hjärtstartare på arbetsplatsen, finns Heartbeat HLR med erfarna ambulanssjukvårdare som samarbetspartner. När företag väljer hälsoundersökningar inklusive livsstilsanalys hos Prima Hälsa, lämnas 10 % rabatt på alla tjänster och material hos Heartbeat HLR.

Primahälsa Hälsoundersökning

Hälsoundersökning Bas:

Hälsoundersökning Standard:

Läkarbesök
Prima basenkät
Blodtryck, EKG
Blodsocker (P-glukos)
Blodbilden (blodstatus)
Njurvärde (kreatinin)
TSH för kvinnor
Levervärden (ASAT, ALAT)
PSA erbjuds för män
PEF (lungkapacitet)
Kolesterolvärden (totalkolesterol, LDL, HDL)
Kolesterolvärden (totalkolesterol, LDL, HDL)
Läkarbesök
Prima arbetsplats- och livsstilsenkät
Blodtryck, EKG
Blodsocker och långtidssocker (P-glukos och HbA1c)
Blodbilden (blodstatus)
Saltbalans (natrium, kalium)
Njurvärde (kreatinin)
Levervärden (ASAT, ALAT, ALP)
TSH för kvinnor
PSA erbjuds för män
Kolesterolvärden (totalkolesterol, LDL, HDL)
Vikt, längd, BMI, midjemått
PEF (lungkapacitet)
Urinsticka
Kroppsscanning

Hälsoundersökning Bas:

Hälsoundersökning Standard:

Läkarbesök
Prima basenkät
Blodtryck, EKG
Blodsocker (P-glukos)
Blodbilden (blodstatus)
Njurvärde (kreatinin)
TSH för kvinnor
Levervärden (ASAT, ALAT)
PSA erbjuds för män
PEF (lungkapacitet)
Kolesterolvärden (totalkolesterol, LDL, HDL)
Kolesterolvärden (totalkolesterol, LDL, HDL)
Läkarbesök
Prima arbetsplats- och livsstilsenkät
Blodtryck, EKG
Blodsocker och långtidssocker (P-glukos och HbA1c)
Blodbilden (blodstatus)
Saltbalans (natrium, kalium)
Njurvärde (kreatinin)
Levervärden (ASAT, ALAT, ALP)
TSH för kvinnor
PSA erbjuds för män
Kolesterolvärden (totalkolesterol, LDL, HDL)
Vikt, längd, BMI, midjemått
PEF (lungkapacitet)
Urinsticka
Kroppsscanning