Hälsoundersökning

Vi erbjuder hälsokontroller för privatpersoner och företag i flera olika paket med varierande innehåll. För er som arbetsgivare är hälsokontrollen Standard fokuserad utifrån arbetsmiljön. Fokus är att finna faktorer som på sikt kan leda till ohälsa och sjukdom och att påverka dessa i tidigt skede, i första hand utifrån arbetsplats- och arbetsmiljöperspektivet. Men vi tar även dialogen med den anställde om vad just hen själv kan göra för att förbättra sin situation. Förutom att vi kan ge riktade råd åt era anställda får ni som arbetsgivare även en återkoppling på gruppnivå och en rekommendation om möjligheter till förbättring. Tillsammans kan vi sedan diskutera eventuella vidare åtgärder som är aktuella.  

Här är viktigt att varje arbetsgivare själva kontrollerar lagstadgat krav på utformningen av företagshälsovård för sina anställda så att den hälsovård som Prima Hälsa erbjuder uppfyller de krav som ställs. 

 

Primahälsa Hälsoundersökning

Hälsoundersökningar: