Hälsoundersökning

Vi erbjuder hälsokontroller för privatpersoner och företag i flera olika paket med varierande innehåll. För er som arbetsgivare erbjuder vi möjligheten att koppla på en enkät innan besöket med vilken vi undersöker hälsa och livsstil, fysisk- och psykisk arbetsmiljö samt ledarskap på arbetsplatsen. Förutom att vi kan ge riktade råd åt era anställda får ni som arbetsgivare även en återkoppling på gruppnivå och en rekommendation om möjligheter till förbättring. Tillsammans kan vi sedan diskutera eventuella vidare åtgärder som är aktuella.  

Här är viktigt att varje arbetsgivare själva kontrollerar lagstadgat krav på utformningen av företagshälsovård för sina anställda så att den hälsovård som Prima Hälsa erbjuder uppfyller de krav som ställs. 

Önskas Första Hjälpen- och/eller Hjärt-Lung-Räddnings-utbildning av personalen, Första Hjälpen-material såsom ögondusch, förband etc, eller införskaffande av en hjärtstartare på arbetsplatsen, finns Heartbeat HLR med erfarna ambulanssjukvårdare som samarbetspartner. När företag väljer hälsoundersökningar inklusive livsstilsanalys hos Prima Hälsa, lämnas 10 % rabatt på alla tjänster och material hos Heartbeat HLR.

Primahälsa Hälsoundersökning

Hälsoundersökningar: