Primahälsa Trygghet

Välkommen till Prima Hälsa

Prima Hälsa är en friskvårdsenhet. Verksamheten drivs parallellt med vårdcentralen Primapraktiken, som ägs av sex läkare och är en vårdcentral i framkant. Prima Hälsa och Primapraktiken ingår båda i Praktikertjänst AB.

Verksamheterna har bred kompetens och arbetar ständigt med verksamhetsutveckling. När det gäller friskvård och förebyggande hälsovård för företag, finns etablerat samarbete med bl.a. välrenommerade samtalsmottagningen S:t Lukas i Vänersborg och utbildningsföretaget Heartbeat HLR, som erbjuder utbildningar med hög kvalitet inom Första Hjälpen och hjärt-lung-räddning (HLR), samt erbjuder försäljning av sjukvårds- och förbandsmaterial.

Både privatpersoner och företag, kan vända sig till Prima Hälsa för förebyggande hälsoundersökningar utförd av sjukvårdspersonal, i syfte att stärka hälsan hos den enskilda, samt i en arbetsgrupp. När det gäller förebyggande hälsovård, samarbetar Prima Hälsa med rehabiliteringsenheten Prima Fysiocenter.

Välkommen!

Välkommen till Prima Hälsa

Prima Hälsa är en friskvårdsenhet. Verksamheten drivs parallellt med vårdcentralen Primapraktiken, som ägs av sex läkare och är en vårdcentral i framkant. Prima Hälsa och Primapraktiken ingår båda i Praktikertjänst AB.

Verksamheterna har bred kompetens och arbetar ständigt med verksamhetsutveckling. När det gäller friskvård och förebyggande hälsovård för företag, finns etablerat samarbete med bl.a. välrenommerade samtalsmottagningen S:t Lukas i Vänersborg och utbildningsföretaget Heartbeat HLR, som erbjuder utbildningar med hög kvalitet inom Första Hjälpen och hjärt-lung-räddning (HLR), samt erbjuder försäljning av sjukvårds- och förbandsmaterial.

Både privatpersoner och företag, kan vända sig till Prima Hälsa för förebyggande hälsoundersökningar utförd av sjukvårdspersonal, i syfte att stärka hälsan hos den enskilda, samt i en arbetsgrupp. När det gäller förebyggande hälsovård, samarbetar Prima Hälsa med rehabiliteringsenheten Prima Fysiocenter.

Välkommen!

Hälsoundersökning

Rådgivning

Hälsofaktorer

Om oss

Samarbetspartners

Prima Hälsa är glada att samarbeta med:

Riktade insatser

Övriga insatser, exempelvis:

Utökat livsstilssamtal
Intyg. Diverse intyg kan utfärdas
Vaccinationer
Drogscreening i urin (amfetamin, ecstasy, cannabis, kokain, opiater, bensodiazepiner)
Smittskyddsprover (klamydia, gonorré, hepatit etc), allergiprover, utökade prover, riktade prover (såsom PSA, eller TSH)
Utökade leverprover (ALAT, ASAT, ALP, bilirubin, PK/INR, gamma-GT, pancreasamylas)
Fördjupad alkoholscreening (utökade leverprover, CDT, blåsa i alkometer, AUDIT-blankett)
Värdering psykisk ohälsa via 30 min besök hos läkare med förifyllda formulär (AUDIT, DUDIT, MADRS, HAD), samt livsstilsanalys med hjälp av en E-hälsoapplikation
Pricktest (allergitestning)
Spirometri (KOL- och astmadiagnostik)
Lungröntgen
Hörselprov, audiogram