Prima Rådgivningstelefon

Då personal sjukanmäler sig går ett meddelande till arbetsgivaren samt ett meddelande till oss som företagshälsa. Vi ringer sedan upp för att kartlägga vad som är det bakomliggande bekymret. Det kan vara allt ifrån psykisk ohälsa och arbetsmiljö till vanliga förkylningar. Vi hjälper sedan till att guida din personal rätt i vården för att hen ska komma tillbaka så fort som möjligt.

Vi har även regelbundna avstämningar med dig som arbetsgivare då vi ger återkoppling på gruppnivå.

Är du intresserar?

Studier har visat att du som arbetsgivare kan spara mellan 10–30% i sjukskrivningskostnader på detta.

Studier har visat att du som arbetsgivare kan spara mellan 10–30% i sjukskrivningskostnader på detta.