Primahälsa Hälsoundersökning

Pris 2 500 kr exkl. moms / anställd

Hälsoundersökning Standard

 

R

Läkarbesök

R

Prima arbetsplats- och livsstilsenkät

R

Blodtryck, EKG

R

Blodsocker och långtidssocker (P-glukos och HbA1c)

R

Blodbilden (blodstatus)

R

Saltbalans (natrium, kalium)

R

Njurvärde (kreatinin)

R

Levervärden (ASAT, ALAT, ALP)

R

TSH för kvinnor

R

PSA erbjuds för män

R

Kolesterolvärden (totalkolesterol, LDL, HDL)

R

Vikt, längd, BMI, midjemått

R

PEF (lungkapacitet)

R

Urinsticka

R

Kroppsscanning

Inför Hälsoundersökning Standard.

p

För att Du ska få ut så mycket som möjligt av Din hälsoundersökning, är det viktigt att Du läser i genom hela denna informationstext.

Du har önskat att genomgå hälsoundersökning Standard på Prima Hälsa. Hälsoundersökningen består av tre delar:

• Provtagning

Senaste en vecka innan det planerade läkarbesöket, behöver Du komma till oss för provtagning. Du kan komma till vårt provtagningslaboratorium på vårdcentralen Primapraktiken, Nohabgatan 18 i Trollhättan, varje tisdag kl 14-17, och varje onsdag kl 14-16, för provtagning inför läkarbesöket.

I samband med laboratoriebesöket kommer Du att få fylla i ett formulär med information som behövs för att fullgöra hälsoundersökningen. Formuläret hittar du under rubriken “Formulär Standard” här på hemsidan, om Du vill svara på formuläret innan laboratoriebesöket. 

• Webbaserad livsstilsanalys

I god tid innan planerat läkarbesök, kommer Du få ett mail med en länk till en webbaserad livsstilsenkät, varför Du behöver uppge en giltig mailadress i samband med bokningen av hälsoundersökningen. Den webbaserade livsstilsenkäten inkluderar frågor om livsstil, arbetsmiljö och stress. I direkt anslutning till att Du svarat på alla frågor, får Du en personligt skapad Livsstilsprofil. Denna personliga Livsstilsprofil i pdf-format skall Du spara på datorn, och sedan bifoga i ett mail till primahalsa@ptj.se, senast 1 vecka innan läkarbesöket, med följande ämnesrubrik: företagsnamn där du jobbar, samt ditt egna namn och födelseår. Det är viktigt att Du gör detta, för att få ut så mycket som möjligt av hälsoundersökningen. Om Du inte gör detta, kommer Du inte att kunna få en sammanvägd återkoppling från oss utifrån Livsstilsprofilen, proverna, och läkarundersökningen.

Om Du är arbetslös eller pensionär, eller om Du av annan anledning inte lönearbetar för stunden, kan Du ändå ha god nytta av Livsstilsprofilen, även om vissa av arbetsmiljöfrågorna då kan förefalla mindre relevanta.

Om Din arbetsgivare har beställt hälsoundersökningen åt Dig, får arbetsgivaren efter att alla anställda svarat på livsstilsfrågorna, en samlad återkoppling om hur de anställda mår vad gäller livsstil, arbetsmiljö och stress. Genom sådan kännedom, kan Din arbetsgivare göra tidiga insatser för att förhindra framtida sjukskrivningar och ohälsa hos personalen och hos Dig som anställd. Dock kommer inte arbetsgivaren kunna ta del av Dina individuella svar och Din personliga Livsstilsprofil.

• Läkarbesök

Under läkarbesöket, som tar cirka 15-20 min, undersöks hjärta och lungor, varefter vi fokuserar på relevanta områden som utfallit i livsstilsanalysen eller i proverna, eller om det är något särskilt Du själv funderar över.

Inför provtagningstillfället behöver Du ta ställning till om Du önskar få kontrollerat Ditt ämnesomsättningsprov (TSH) om Du är kvinna, eller Ditt prostatavärde (PSA) om du är man. Du behöver ha bestämt Dig när Du kommer till vårt laboratorium för provtagning. Som hjälp för att ta ställning till detta, kan Du läsa mer om hypotyreos på  1177 Vårdguiden och i Socialstyrelsens skrift ”Om PSA-prov”.

Med hopp om att hälsoundersökningen skall ge Dig tankar om hur Du kan leva ännu hälsosammare, och hålla livet ut!