Primahälsa Hälsoundersökning

Pris 2 600 kr exkl. moms / anställd

Pris 2 000 kr exkl moms per företag för arbetsgivaråterkoppling av enkäten, vilket sker under ett personligt möte

Hälsoundersökning Standard

 

En hälsoundersökning kring hälsa, livsstil och arbete. Något mer ingående provtagning än i vårt Bas-paket samt ett längre läkarbesök. Fokus är att finna faktorer som på sikt kan leda till ohälsa och sjukdom, med arbetsmiljön i fokus men vi tar även dialogen med den anställde om vad just hen kan göra för att förbättra sin situation

Det finns möjlighet att mer ingående diskutera ev fynd i enkäten och undersökningen och åtgärder till förändring utifrån det.

Efter alla anställd har genomgått hälsoundersökningen får Du som arbetsgivare en personlig återkoppling och en rapport som på gruppnivå visar hur dina medarbetare upplever sin arbetssituation/arbetsmiljö och ledarskapet på arbetsplatsen. Dessutom en översyn av de anställdas hälsa. Utifrån detta kan sedan förbättringsområden identifieras och vi kan vid behov tillsammans skapa en plan för vidare arbete. Det kan röra åtgärder på både grupp- och/eller individnivå.

R

Läkarbesök

R

Prima arbetsplats- och livsstilsenkät

R

Blodtryck, EKG

R

Blodsocker och långtidssocker (P-glukos och HbA1c)

R

Blodbilden (blodstatus)

R

Saltbalans (natrium, kalium)

R

Njurvärde (kreatinin)

R

Levervärden (ASAT, ALAT, ALP)

R

TSH för kvinnor

R

PSA erbjuds för män

R

Kolesterolvärden (totalkolesterol, LDL, HDL)

R

Vikt, längd, BMI, midjemått

R

PEF (lungkapacitet)

Inför Hälsoundersökning Standard

Inför provtagningstillfället behöver Du ta ställning till om Du önskar få kontrollerat Ditt ämnesomsättningsprov (TSH) om Du är kvinna, eller Ditt prostatavärde (PSA) om du är man. Du behöver ha bestämt Dig när Du kommer till vårt laboratorium för provtagning. Som hjälp för att ta ställning till detta, kan Du läsa mer om hypotyreos på  1177 Vårdguiden och i Socialstyrelsens skrift ”Om PSA-prov”.