Primahälsa Hälsoundersökning

Pris 2 600 kr exkl. moms / anställd

Pris 2 000 kr exkl moms per företag för arbetsgivaråterkoppling av enkäten, vilket sker under ett personligt möte

Hälsoundersökning Standard

 

En hälsoundersökning kring hälsa, livsstil och arbete. Något mer ingående provtagning än i vårt Bas-paket samt ett längre läkarbesök, där det finns möjlighet att mer ingående diskutera ev fynd i enkäten och undersökningen och åtgärder till förändring utifrån det.

Efter alla anställda har genomgått hälsoundersökningen får Du som arbetsgivare en personlig återkoppling och en rapport som visar hur dina medarbetare, på gruppnivå, sköter sin livsstil och hur de mår i sin personliga hälsa, samt hur de upplever sin arbetssituation och ledarskapet på arbetsplatsen. Utifrån detta kan sedan förbättringsområden identifieras och vi kan vid behov tillsammans skapa en plan för vidare arbete.

R

Läkarbesök

R

Prima arbetsplats- och livsstilsenkät

R

Blodtryck, EKG

R

Blodsocker och långtidssocker (P-glukos och HbA1c)

R

Blodbilden (blodstatus)

R

Saltbalans (natrium, kalium)

R

Njurvärde (kreatinin)

R

Levervärden (ASAT, ALAT, ALP)

R

TSH för kvinnor

R

PSA erbjuds för män

R

Kolesterolvärden (totalkolesterol, LDL, HDL)

R

Vikt, längd, BMI, midjemått

R

PEF (lungkapacitet)

R

Urinsticka

Inför Hälsoundersökning Standard

p

För att Du ska få ut så mycket som möjligt av Din hälsoundersökning, är det viktigt att Du läser i genom hela denna informationstext.

Du har önskat att genomgå hälsoundersökning Standard på Prima Hälsa. Hälsoundersökningen består av tre delar:

• Provtagning

Senaste en vecka innan det planerade läkarbesöket, behöver Du komma till oss för provtagning. Du kan komma till vårt provtagningslaboratorium på vårdcentralen Primapraktiken, Nohabgatan 18 i Trollhättan, varje tisdag kl 14-17, och varje onsdag kl 14-16, för provtagning inför läkarbesöket.

I samband med laboratoriebesöket kommer Du att få fylla i ett formulär med information som behövs för att fullgöra hälsoundersökningen. Formuläret hittar du under rubriken “Formulär Standard” här på hemsidan, om Du vill svara på formuläret innan laboratoriebesöket. 

• Webbaserad livsstilsanalys

 

I god tid innan planerat läkarbesök, kommer Du få ett mail med en länk till en webbaserad livsstilsenkät av din arbetsgivare.  Enkäten frågor om livsstil och hälsa, fysisk och psykisk arbetsmiljö samt ledarskapet på din arbetsplats. Det är viktigt att Du besvarar enkäten för att få ut så mycket som möjligt av hälsoundersökningen. 

 

Om Du är arbetslös eller pensionär, eller om Du av annan anledning inte lönearbetar för stunden, kan Du ändå ha god nytta av Livsstilsprofilen, även om vissa av arbetsmiljöfrågorna då kan förefalla mindre relevanta.

 

Om Din arbetsgivare har beställt hälsoundersökningen åt Dig får arbetsgivaren, efter att alla anställda svarat på enkäten, en samlad återkoppling på gruppnivå avseende frågorna i enkäten. Genom sådan kännedom, kan Din arbetsgivare göra tidiga insatser för att förhindra framtida sjukskrivningar och ohälsa hos personalen och hos Dig som anställd. Dock kommer inte arbetsgivaren kunna ta del av Dina individuella svar och Din personliga Livsstilsprofil.

 

• Läkarbesök

Under läkarbesöket, som tar cirka 20 min, undersöks hjärta och lungor, varefter vi fokuserar på relevanta områden som utfallit i livsstilsanalysen eller i proverna, eller om det är något särskilt Du själv funderar över.

Inför provtagningstillfället behöver Du ta ställning till om Du önskar få kontrollerat Ditt ämnesomsättningsprov (TSH) om Du är kvinna, eller Ditt prostatavärde (PSA) om du är man. Du behöver ha bestämt Dig när Du kommer till vårt laboratorium för provtagning. Som hjälp för att ta ställning till detta, kan Du läsa mer om hypotyreos på  1177 Vårdguiden och i Socialstyrelsens skrift ”Om PSA-prov”.

Med hopp om att hälsoundersökningen skall ge Dig tankar om hur Du kan leva ännu hälsosammare, och hålla livet ut!