Primahälsa Hälsoundersökning

Pris + 1 500 kr exkl. moms / person i tillägg till vald grundundersökning

Tillval – Prima Deluxe

 

 

Med detta tillval får ni vår mest ingående hälsoundersökning. Ett konditionstest ger möjligheter att få en objektiv bedömning av din kondition. Återkommande tester över tid kan påvisa förändringar i hur konditionen utvecklas.

En hälsoundersökning med tillvalet Prima Deluxe innehåller utöver vald grundundersökning:

R

EKG

R

Sänka (SR)

R

Saltbalans (natrium, kalium, kalcium, magnesium)

R

Njurvärde (kreatinin)

R

Vitaminer och järnförråd (kobalamin, folsyra, ferritin)

R

Lever- och gallgångsvärden (ASAT, ALAT, ALP)

R

Ämnesomsättning (TSH, fritt T4)

R

PSA erbjuds för män

R

Översiktlig lungfunktionsmätning (COPD6)

R

Urinsticka (tecken på njurskada m.m.)

R

Syntest

R

Hörseltest

R

CDT erbjuds (alkoholmarkör, tas bara om den anställde godkänner)

R

Konditionsbedömning med submaximalt syreupptagningstest, som är en oberoende prediktor för hjärt-kärlsjukdom och framtida död

Inför hälsoundersökning med tillval Prima Deluxe

p

För att Du ska få ut så mycket som möjligt av Din hälsoundersökning, är det viktigt att Du läser i genom hela denna informationstext.

Inför provtagningstillfället behöver Du ta ställning till om Du önskar få kontrollerat Ditt prostatavärde (PSA) om du är man. Du behöver ha bestämt Dig när Du kommer till vårt laboratorium för provtagning. Som hjälp för att ta ställning till detta, kan Du läsa mer i Socialstyrelsens skrift ”Om PSA-prov”.

Med hopp om att hälsoundersökningen skall ge Dig tankar om hur Du kan leva ännu hälsosammare, och hålla livet ut!