Primahälsa Hälsoundersökning

Enkel: +250 kr exkl moms / person, i tillägg till vald grundundersökning

Enkel: +600 kr exkl moms / person, i tillägg till vald grundundersökning

Tillval: Provtagning Enkel / Utökad

 

Ett tillval till vald grundundersökning som ger mer ingående provtagning och undersökning för hjärta och lungor.

Utöver vald grundundersökning innehåller Provtagning Enkel följande:

R

EKG

R

PSA erbjuds för män

R

Levervärden (ASAT, ALAT)

R

Ämnesomsättning (TSH)

Utöver vald grundundersökning innehåller Provtagning Utökad följande:

R

EKG

R

Sänka (SR)

R

Saltbalans (natrium, kalium, kalcium)

R

Njurvärde (kreatinin)

R

Vitaminer och järnförråd (kobalamin, folsyra, ferritin)

R

Lever- och gallgångsvärden (ASAT, ALAT, ALP)

R

Ämnesomsättning (TSH, fritt T4)

R

PSA erbjuds för män

R

Översiktlig lungfunktionsmätning (COPD6)

R

Urinsticka (tecken på njurskada m.m.)

Inför Tillval –  Prima

p
För att Du ska få ut så mycket som möjligt av Din hälsoundersökning, är det viktigt att Du läser i genom hela denna informationstext.

Inför provtagningstillfället behöver Du ta ställning till om Du önskar få kontrollerat Ditt prostatavärde (PSA) om du är man. Du behöver ha bestämt Dig när Du kommer till vårt laboratorium för provtagning. Som hjälp för att ta ställning till detta, kan Du läsa mer i Socialstyrelsens skrift ”Om PSA-prov”.

Med hopp om att hälsoundersökningen skall ge Dig tankar om hur Du kan leva ännu hälsosammare, och hålla livet ut!