Primahälsa Hälsoundersökning

Pris 2 100 kr exkl. moms / anställd

Hälsoundersökning Bas

 

En enklare hälsoundersökning kring hälsa och livsstil, för att identifiera riskfaktorer för framtida ohälsa samt förbättringsområden. En undersökning för den personliga hälsan. 

R

Läkarbesök

R

Prima basenkät

R

Blodtryck, EKG

R

Blodsocker (P-glukos)

R

Blodbilden (blodstatus)

R

Njurvärde (kreatinin)

R

Levervärden (ASAT, ALAT)

R

TSH för kvinnor

R

PSA erbjuds för män

R

Kolesterolvärden (totalkolesterol, LDL, HDL)

R

Vikt, längd, BMI

Inför Hälsoundersökning Bas

p

För att Du ska få ut så mycket som möjligt av Din hälsoundersökning, är det viktigt att Du läser i genom hela denna informationstext.

Du har önskat att genomgå hälsoundersökning Bas på Prima Hälsa. Hälsoundersökningen består av tre delar:

• Provtagning

Senast en vecka innan det planerade läkarbesöket behöver Du komma till oss för provtagning. Du kan komma till vårt provtagningslaboratorium på vårdcentralen Primapraktiken, Nohabgatan 18 i Trollhättan, varje tisdag kl 14-17, och varje onsdag kl 14-16, för provtagning inför läkarbesöket.

Du som är man – inför provtagningen behöver du ha bestämt dig om du önskar kontrollera ett PSA-värde. Vänligen läs igenom Socialstyrelsens skrift “Om PSA-prov”, se länken till höger, inför ditt ställningstagande

• Enkät

Du kommer att via email  få en länk till enkäten som du skall fylla inför läkarbesöket. Formuläret utgörs av frågor som ligger till grund för hälsoundersökningen .  

• Läkarbesök

Under läkarbesöket, som tar cirka 15, undersöks hjärta och lungor, varefter vi fokuserar på relevanta områden som utfallit i livsstilsanalysen eller i proverna, eller om det är något särskilt Du själv funderar över.

Med hopp om att hälsoundersökningen skall ge Dig tankar om hur Du kan leva ännu hälsosammare, och hålla livet ut!