Primahälsa Hälsoundersökning

Pris 2 000 kr exkl. moms / anställd

Hälsoundersökning Bas

 

En enklare hälsoundersökning kring hälsa och livsstil, för att identifiera riskfaktorer för framtida ohälsa samt förbättringsområden. En undersökning för den personliga hälsan. Denna undersökning är ej skattebefriad, utan skall förmånsbeskattas för era anställda 

R

Läkarbesök

R

Prima basenkät

R

Blodtryck, EKG

R

Blodsocker (P-glukos)

R

Blodbilden (blodstatus)

R

Njurvärde (kreatinin)

R

Levervärden (ASAT, ALAT)

R

TSH för kvinnor

R

PSA erbjuds för män

R

Kolesterolvärden (totalkolesterol, LDL, HDL)

R

Vikt, längd, BMI, midjemått

R

PEF (lungkapacitet)

Inför Hälsoundersökning Bas

p

För att Du ska få ut så mycket som möjligt av Din hälsoundersökning, är det viktigt att Du läser i genom hela denna informationstext.

Du har önskat att genomgå hälsoundersökning Bas på Prima Hälsa. Hälsoundersökningen består av tre delar:

• Provtagning

Senast en vecka innan det planerade läkarbesöket behöver Du komma till oss för provtagning. Du kan komma till vårt provtagningslaboratorium på vårdcentralen Primapraktiken, Nohabgatan 18 i Trollhättan, varje tisdag kl 14-17, och varje onsdag kl 14-16, för provtagning inför läkarbesöket.

I samband med provtagningen kommer Du att förses med frågeformuläret “Inför Hälsoundersökning Bas“. Formuläret utgörs av frågor som ligger till grund för hälsosamtalet vid läkarbesöket. Du kommer att behöva fylla i och lämna in formuläret i samband med provtagningstillfället. Formuläret hittar du under rubriken “Formulär Bas” här på hemsidan, om Du vill svara på formuläret innan laboratoriebesöket.

• Förenklad livsstilsanalys

• Läkarbesök

Under läkarbesöket, som tar cirka 15-20 min, undersöks hjärta och lungor, varefter vi fokuserar på relevanta områden som utfallit i livsstilsanalysen eller i proverna, eller om det är något särskilt Du själv funderar över.

Inför provtagningstillfället behöver Du ta ställning till om Du önskar få kontrollerat Ditt ämnesomsättningsprov (TSH) om Du är kvinna, eller Ditt prostatavärde (PSA) om du är man. Du behöver ha bestämt Dig när Du kommer till vårt laboratorium för provtagning. Som hjälp för att ta ställning till detta, kan Du läsa mer om hypotyreos på 1177 Vårdguiden  och i Socialstyrelsens skrift “Om PSA-prov”.

Med hopp om att hälsoundersökningen skall ge Dig tankar om hur Du kan leva ännu hälsosammare, och hålla livet ut!

Forms och länkar för Patient